Tấm phân phối nước

Giá : Liên Hệ

Tấm phân phối nước được lắp đặt trên đỉnh tấm làm mát và có nhiệm vụ phân phối một lượng nước vừa đủ và đều đặn cho tấm làm mát. Tấm phân phối nước luôn được đi kèm với tấm làm mát, nó có vị trí quan trọng trong việc có làm cho tấm trao đổi nhiệt luôn giữ được độ ẩm ướt thích hợp hay không.

Danh mục :