Các dự án đã thưc hiện

Các dự án đã thưc hiện

Nội dung Địa điểm  Tổng giá trị Chủ đầu tư Thời hạn HĐ Hình thức nhận thầu
 (đồng)
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may ,Áp suất âm Thị trấn ,Xuân Trường , Nam Định  355.430.000 Công ty TNHH  may     Anh Cường Tháng 8 -2013 Thầu chính
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may ,Âp suất dương máy lắp mái Xã Thiệu Đô , Thiệu Hóa , Thanh Hóa  367.000.000 Tổng CTY may 10 ( CTY TNHH  Hải Bắc ) Tháng 11-2013 Thầu phụ
Cải tạo nội thất PGD ngân hàng ABBANK Hát lót , Sơn La Thị trấn Hát Lót , Sơn La  1.225.663.000 Ngân hàng ABBANK Tháng 12-2013 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà ăn công nhân  ,Áp suất dương , máy lắp hông nhà Xã Đông Lạc , Nam Sách , Hải Dương  467.622.000 CTY TNHH cong nghiệp Oriental Sports Việt Nam Tháng 6 -2014 Thầu chính
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm Khu làng nghề thị trấn Quán Hàu ,Quảng Bình  314.389.265 Cty TNHH S&D ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) Tháng 7-2014 Thầu phụ
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà ăn công nhân , Áp suất dương , máy lắp mái KCN Nam Sách , Ái Quốc , TP Hải Dương  429.600.000  Cty TNHH HAI VI NA Tháng 8-2014 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm KCN Thạch Thất , Quốc Oai , TP Hà Nội  254.249.000 Cty TNHH SeJong Vina Tháng 11-2014 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống thông gió tầng hần toà nhà Viện thiết kế BQP 21 Lê Văn Lương , Nhân Chính , Thanh Xuân ,TP Hà Nội  5,88,868,000 Viện thiết kế BQP Tháng 11/2014-1/2015 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt tấm PVC chắn gió Làm mát  xưởng may ,Áp suất âm Phường Bích Đào , Ninh Bình  1,263.578.000 Cty TNHH xây dựng SUNGEUN PLANT Tháng 2 -2015 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát tầng 2 nhà xưởng FAXTORY , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương      1,040,264,000 Cty TNHH HAI VI NA Tháng 3 -2015 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng Gang Tay  , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương      1,409,391,000 Cty TNHH HAI VI NA Tháng 4-2015 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng may Quần Áo   , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương      1,409,848,000 Cty TNHH HAI VI NA Tháng 5 -2015 Thầu chính
Cải tạo xây lắp PGD ngân hàng Agribank 100 Nghi Tàm ,Tây Hồ ,TP Hà Nội      1,573,418,000 Ngân hàng Agri bank 5/2015- 7/2015 Thầu chính
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm ( xương củ ) Thị Trấn Hưng Hà , Thái Bình  1,335.871,000 Cty may công nghệ cao Hưng Hà ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) Tháng 8-2015 Thầu phụ
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm Xã Thiệu Đô, Thiệu Hóa , Thanh Hóa      1,227,371,000 Cty may Thiệu Đô ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) Tháng 8 -2015 Thầu phụ
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm Xã Anh Dũng , Kiến Thụy , Hải Phòng          795,562,000 Cty may Thiên Nam  ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) Tháng 12 -2015 Thầu phụ
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm ( xương mới ) Thị Trấn Hưng Hà , Thái Bình  1,325.671,000 Cty may công nghệ cao Hưng Hà ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) Tháng 3 -2016 Thầu phụ
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm ( xương củ ) Thị Trấn Bỉm Sơn , Thanh Hóa  1,135.871,000 Cty may Bỉm Sơn ,thuộc tổng Cty may 10 ( Cty TNHH Hải Bắc ) Tháng 5-2016 Thầu phụ
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm 210 đường Chùa Vẽ , Hải An , Hải Phòng          710,958,000 Cty CP XNK tổng hợp 1 Việt Nam Tháng 5-2016 Thầu chính
Lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may , Áp suất âm ( xương củ ) Xã Nghọc Hồi , Thanh Trì , Hà Nội          845,771,000 Cty TNHH C & C Vina Tháng 6 -2016 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát tầng 2 nhà xưởng SONIC , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương      1,640,264,000 Cty TNHH HAI VI NA Tháng 5-2017 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng may Quần Áo   , Áp suất dương , máy lắp mái nhà xưởng ( tổ hợp 4 nhà xưởng máy lắp mái nhà xưởng ) Cụm cong nghiệp Nam Giang , Nam Đan , Nghệ An      6,329,000,000 CTY TNHH HAIVINA
KIM LIÊN
Tháng 3 đến
tháng 5-2018
Thầu
chính
Cung cấp lắp đặt hệ
thống xử lý mùi máy
ép nhiệt
Cụm cong nghiệp Nam Giang , Nam Đan , Nghệ An          225,000,000 CTY TNHH HAIVINA
KIM LIÊN
tháng 6 -2018 Thầu
chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát tầng 1 nhà xưởng FAXTORY , Áp suất dương , máy lắp hông  nhà xưởng Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương          840,462,000 Cty TNHH HAI VI NA tháng 5 -2019 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ
thống làm mát áp suất
âm ( hệ quạt hút )
Khu 9 – Phúc Thắng
Phúc Yên , Vĩnh Phúc
         980,890,000 CTY TẬP ĐOÀN
NAGAKAWA
Tháng 6 -2019 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ
thống xử lý bụi chỉ
Khu 9 – Phúc Thắng
Phúc Yên , Vĩnh Phúc
         380,890,000 CTY TẬP ĐOÀN
NAGAKAWA
Tháng 8 -2019 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ
làm mát áp suất âm
( hệ quạt hút )
Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Bắc từ
Liêm, p Minh Khai ,
q Bắc Từ Liêm
     1,289,000,000 CTY TNHH KTS
BÌNH MINH
Tháng 4-2020 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt bàn chuyền may Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Bắc từ
Liêm, p Minh Khai ,
q Bắc Từ Liêm
         679,000,000 CTY TNHH KTS
BÌNH MINH
Tháng 6-2020 Thầu chính
 Cung cấp lắp dựng ALUMYNUM  và 2 màn hình LED Cổng chào huyện Thường
Tín, TP.Hà Nội
         750,000,000 Phòng quản lý đô thị huyện Thường Tín Tháng 6-2021 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhà xưởng
và xử lý mùi không khí
Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Bắc từ
Liêm, p Minh Khai ,
q Bắc Từ Liêm
         342,000,000 CTY TNHH KTS CÔNG NGHỆ QUANG MINH Tháng 7-2020 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống điện nhà xưởng và xử lý khói bụi máy
k ắt lade
Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Bắc từ
Liêm, p Minh Khai ,
q Bắc Từ Liêm
         342,000,000 CTY TNHH KTS  TOÀN CẦU Tháng 7-2020 Thầu chính
Công trình : Cải tạo nhà
xưởng,thi công hệ
thống điện , làm mát
nhà xưởng , hệ thống
xử lý mùi không khí
Tôn Quyết Tến ,
Vân Côn , Song
Phương , Hoài Đức
         670,478,000 CTY TNHH DAMICO Tháng 8-2020 Thầu chính
Công trình : Lắp đặt hệ thống  đường ống dẫn gió xử lý khí thải máy k ắt lade giai đoạn 2 Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Bắc từ
Liêm, p Minh Khai ,
q Bắc Từ Liêm
         382,000,000 CTY TNHH KTS  TOÀN CẦU Tháng 5-2021 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống quạt trần và treo tường xưởng may Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Bắc từ
Liêm, p Minh Khai ,
q Bắc Từ Liêm
         289,000,000 CTY TNHH KTS
BÌNH MINH
Tháng 5-2021 Thầu chính
Công trình : Cải tạo nhà
xưởng,thi công hệ thống  làm mát
nhà xưởng và hệ thống
xử lý mùi không khí
Lô CN 09-5 cụm công nghiệp Ninh Hiệp ,huyện Gia Lâm          760,479,000 CTY TNHH IN ĐĂNG
QUANG
Tháng 6-2021 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng may Quần Áo   , Áp suất dương , máy lắp hông nhà xưởng ( tổ hợp 2 nhà xưởng và 3 mái vòm  ) Cụm CN Nam Hồng , phường Đậu Liêu , thị xã Hồng Lĩnh ,tỉnh Hà Tĩnh      4,269,000,000 CTY TNHH HAIVINA HỒNG LỈNH Tháng 7 – 2021 Thầu chính
Cải tạo và lắp đặt nội
thất văn phòng làm việc
Tầng 7 , toà văn phòng 1 , dự án SUNSQUARE , 21 Lê Đức Thọ ,P Mỹ Đình 2 ,Q Nam Từ Liêm , TP Hà Nội          416,000,000 CTY TNHH CENTZ Tháng 9-2021 Thầu chính
Cung cấp và lắp đặt 2 thang tải hàng loại 2 tấn Lô CN 09-5 cụm công nghiệp Ninh Hiệp ,huyện Gia Lâm          220,479,000 CTY TNHH IN ĐĂNG
QUANG
Tháng 11-2021 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt HT làm mát nhà xưởng No, 04C Cụm CN Nam Hồng , phường Đậu Liêu , thị xã Hồng Lĩnh ,tỉnh Hà Tĩnh          836,000,000 CTY TNHH HAIVINA HỒNG LỈNH Tháng 2 -2022 Thầu chính
Sửa chửa , bảo dưởng và thay mới khung tấm trao đổi nhiệt máy làm  mát Thôn Lảng Xuyên , Gia Tân , Gia Lộc , Hải Dương          909,848,000 Cty TNHH HAI VI NA Tháng 4 -2022 Thầu chính
Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát tầng 1 nhà xương A Cụm cong nghiệp Nam Giang , Nam Đan , Nghệ An      1,329,000,000 CTY TNHH HAIVINA
KIM LIÊN
tháng 6-2022 Thầu
chính
Thi công trọn gói chìa
khóa trao tay tòa nhà
căn hộ cho thuê 1450 m2 – 22 căn hộ
số 123  Yên Phụ-
Tây Hồ -HN
   15,872,000,000 Chủ đầu tư , Bà :
Nguyễn Thị Yến
Tháng 5 -2022
đến tháng 6 2023
Thầu
chính
Cung cấp và lắp đặt hệ
thống làm mát áp suất
âm nhà xưởng may
Lô GD 2-12 và
GD 2-13 Cụm  CN ,
Ngọc Hồi ,Thanh Trì , Hà Nội
         320,000,000  CTY TNHH
C&C VINA
Tháng 7 – 2023 Thầu
chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *