Tin tức & sự kiện

Các dự án đã thưc hiện

Các dự án đã thưc hiện Nội dung Địa điểm  Tổng giá trị Chủ đầu tư Thời hạn HĐ Hình thức nhận thầu  (đồng) Cung cấp lắp đặt hệ thống làm mát xưởng may ,Áp suất âm Thị trấn ,Xuân Trường , Nam Định  355.430.000 Công ty TNHH  may     Anh Cường Tháng 8 -2013 Thầu …